Agencia po vpisvaniata

Регистрация на фирма и вписването на промени по нея

Регистрация на фирма е една от най-често ползваните услуги в България! У нас малкият и среден бизнес претърпяха значителни промени, но независимо от големината на една компания – тя трябва да бъде регистрирана надлежно по каналния законов ред, така че услугата с такава цел е неслучайно популярна. От друга страна много онлайн платформи предлагат на потребителите си измамни срокове и изключително некоректни ценови листи за тази си услуга – така че регистрацията на фирма изглежда лесна задача и е определено такава, ако се направи от опитни професионалисти! Такива можете да намерите на goldenvision.bg, където качеството на услугите е безкомпромисно, а бързите срокове реални и то на достъпни цени. Обаче понякога регистрираната на фирма се нуждае от промяна в обстоятелствата и в такива ситуации отново е добре да се доверите на опитни и квалифицирани професионалисти. Ето и малко повече по въпроса…

Вписването на промени по регистрация на фирма – какви, как и защо?

Българският закон ясно казва, че когато Общото събрание или Едноличният собственик на каквато и да е фирма (АД, ЕООД, ЕТ) промени обстоятелствата около регистрацията и съществуването на фирмата, то е длъжен до срок от 7 дни да уведоми за това Агенцията по вписване и съответно Търговски регистър, където цялата информация за дейността на фирмата и нейното съществуване се съхранява. Всяка компания си има отделна партида в Търговски регистър и именно по нея може да внася промени за дейността си, името, съдружниците, капитала и други. Промените се вписват, чрез попълването и подаването в Регистъра отново, на новите обстоятелства около фирмата. Добре е попълването на документите да стане бързо и данните да са ясни, за да може актуалните промени да влязат адекватно в сила. Като опитна компания в тази област goldenvision.bg предлага на клиентите си изключително качествени и бързи промени по вписване на фирмите им и промяна на обстоятелствата около тях. Посетете сайта на фирмата и ще се убедите сами!

Задължителните за вписване промени по обстоятелствата са смяна на име, промени в капитала на фирмата, дейностите които тя упражнява и промени в тях, адреса на регистрация, преобразуване или ликвидация на фирмата, нови съдружници и така нататък. Много по-бързо и качествено промените по вписване на регистрация на фирма се правят по електронен път. Нужната попълнена документация се подава до Агенция по вписване и в двуседмичен срок се получава решението за отказ или приемане на променените обстоятелства. За да сте сигурни, че вашата регистрация на фирма и промените по нея са напълно професионално направени – влезте на www.goldenvision.bg още сега и се свържете с тях!