stethoscope-2

Какво е електронно здраве

Все по-често чувате за електронно здравеопазване, прегледи от ортопед София, педиатър или друг лекар онлайн? Лечение и наблюдение на болести дистанционно? А хирурзи дори провеждат операции отдалечено през мобилна 5G мрежа.

Електронното здравеопазване е развиваща се област, която обединява здравни услуги, медицинските технологии, общественото здравеопазване и бизнес информация, както и редица нови интернет и мобилни технологии. Сред най-иновативните еHealth области са и т.нар. „носими“ (wearable) технологии, включващи всевъзможни джаджи по нашето тяло.

У нас е-здравеопазването също вече прави първите си крачки. То функционира през мобилни приложения за най-популярните смартфони, както и през уеб интерфейс. През нея всеки желаещ потребител може да се консултира с лекари в най-популярните области на медицината – ортопед, педиатър, кардиоплог, онколог, дерматолог и др.

В основата си електронното здравеопазване включва всякакъв вид електронен обмен на здравни данни като телемедицина, телездраве и т.н.

То също така характеризира технологичния ангажимент за глобални действия в областта на здравеопазването. Според Световната здравна организация, трите основни области на електронното здравеопазване са:

  • Доставка на здравна информация за здравни специалисти и потребители чрез интернет и телекомуникации.
  • Използване на силата на информационните технологии и електронната търговия за подобряване на обществените здравни услуги, например чрез образование и обучение на здравните работници.
  • Използването на електронната търговия и електронния бизнес в управлението на здравните системи.

Електронното здраве също улеснява потребителите безпроблемно да получават здравни услуги онлайн от международни доставчици. Тези средства могат да варират от прости съвети / предложения до по-сложни посредници или лекарства.

Електронното здравеопазване включва нови форми на комуникация между пациент и лекар, поставя нови предизвикателства и натиск по етични въпроси, например: онлайн професионална практика, информирано съгласие, проблеми с поверителността и справедливостта.

Електронното здраве е и трябва да бъде достъпно за всички хора, независимо от тяхната възраст, раса, пол, етническа принадлежност и т.н.