Tag Archives: Монтаж

city-4374705_1920

Покривни конструкции за сгради – какво трябва да имаме предвид?

Покривните конструкции – както самото им създаване, така и ремонтът им, изискват намесата на професионалисти. Най-често хората се обръщат за помощ и съдействие към покриви Станков, София, където работят експерти в тази област. Разбира се, никога не вреди да разполагаме и с малко повече информация. Затова сега ще се запознаем с някои важни параметри и видове материали за ремонти на покриви.

ремонт на покриви от Покрив.com

Ъгълът на наклон

Това е друг важен параметър, който трябва да се вземе предвид при избора на покритие. Принципът е прост – колкото по-малък е ъгълът на наклон, толкова по-стегнат е покривният материал. Това се дължи на факта, че водата тече по-бавно от по-малко стръмния покрив и топящият се сняг остава по-дълго върху него.

За различните видове материали се препоръчват различни граници – минимален и максимален – ъгли на наклон. Разликите са значителни. Например, ламаринени покриви и херпес зостер могат да се монтират на склонове с наклон 10-90 °, а керемиди – 18-75 °. Този диапазон е много по-малък за каменни шисти и слама, той е съответно 31-45° и 40-60°. Тези стойности са ориентировъчни – когато избирате покритие, следвайте инструкциите на производителя.

Избор на покривни материали

При избора на покривни материали много инвеститори се фокусират единствено върху покритието, забравяйки за друг важен елемент – подложката, която е прикрепена към покривната конструкция. Тя може да бъде под формата на кофраж или покрив.
Кофражът се използва за покриване на покрива с битумни керемиди, покривен филц и плоски листове. Изработени са от панели на дървесна основа (OSB, mfp) с повишена устойчивост на влага или традиционно – от плоскости с максимална ширина 15 cm и дебелина 2-2,5 cm.

Те трябва да бъдат фиксирани така, че съединяването на следващите елементи да пада върху различни греди. На кофража се поставя траен хидроизолационен материал – покривно фолио или покривен филц.

Когато се използват керемиди, стоманени керемиди, профилиран лист, слама и гофрирани листове, покривното фолио се закрепва към гредите и след това се закрепва покривът. Той има формата на решетка, съставена от контра летви, заковани успоредно на гредите и летви, фиксирани перпендикулярно на тях. Техните напречни сечения зависят от теглото и твърдостта на покрива, външните натоварвания на покрива, разстоянието между гредите и ъгъла на наклона на покрива. Обикновено тези елементи са високи 25-40 mm и широки 38-60 mm и са разположени на всеки 15-30 cm. Повече подробности ще откриете на https://покрив.com.